keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Vältetään leikkauksiaPetteri tukee, Kaisa auttaa


Petterin asiantuntijavastaanotolle aluksi ohjautuivat "selkävaivaiset". Fysioterapeutin perusteelliset tutkimukset ja arviot toimivat hyvänä tukena ennen lääkärin tutkimusta ja jatkohoitoon ohjausta.

Monella oli myös erilaisia olkapääongelmia. Asiakasmäärän lisääntyessä Petteri alloitti tilastoinnin vaataanotolla käymistä asiakkaistaan. Tilastojen analyysissa Petteri pohti olakapääleikkauksien onnistumisia sekä sitä miksi osa olkapääleikatuista eivät hyötyneet toimenpiteestä. Hoitavien lääkärisn ja leikkaavien ortopedien kanssa käydyn keskustelun jälkeen Petteri aloitti olkapääryhmät. Aluksi suljetut ryhmät muuttuivat nonstop -ryhmiksi. Ryhmätoiminnoille oli tarvetta.

Selkävastaanotto muuttui selkä-olkapäävastaanotoksi.

Vastaantotolta asiakkaat ohjautuivat kuntoutukseen ja tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Osa asiakkaista poistui kuntoutuksen avulla leikkausjonosta, välttäen ehkä turhankin leikkauksen.

Fysioterapeutin asiantuntijavastaanoton asiakkaan ovat ottaneet erityisen myönteisesti vastaan. Petterin kautta he ovat päässeet nopeammin hoitoon ja kuntoutukseen.

Vastaanottotoiminta on vähentänyt lääkärillä käyntejä, leikkauksia ja asiakkaan ovat säilyttäneet työ- ja toimintakyvyn. Pitkiltä sairauslomiltakin on säästytty.

Asiantuntijafysioterapeutin vastaanottotoimintaa Petteri jatkaa kehittäen sitä edelleen.

Kaisa Oikarinen

Treenireppu


Treenirepun äiti ja bloggari, Kirsi Kuosku
Kirsi Kuosku on luonut Treenirepun! Treenireppu on palvelu, joka yhdistää uudella tavalla kuusamolaiset opiskelijat ja alueen yrittäjät.

Palvelussa kuusamolaiset yritykset tarjoavat harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja ja toisaalta opiskelija voi jättää palveluun hakemuksensa.

Palvelusta opiskelijan on helppo saada tietoa avoimista paikoista ja yritys saa tietoa harjoittelu-/opinnäytetyöpaikkaa hakevista opiskelijoista.

Alkuvaiheessa palvelu suunnataan ammattikorkeakoulu ja korkeakouluopiskelijoille sekä toisen asteen opiskelijoille. Palvelua voidaan laajentaa myöhemmin kattamaan myös sosiaalisen työllistämisen edistämiseen.

Palvelun onnistumisen edellytyksenä on se, että yritykset alkavat aktiivisesti ilmoittaa vapaista harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoistaan. Ilmoittamisen kynnys pitää saada mahdollisimman matalaksi.

Palvelun toteuttamiseen etsitään kevyttä, helppoa ja edullista ratkaisua. Lisäksi etsitään vielä tahoa, joka ottaisi palvelun ylläpidettäväkseen.

Anssi Lohi

Taito ja tehokkuus

Jaana, pirteä ja idearikas Kuusamon kehittäjä
Jaana Siikaluoma-Lehtosaari on kehittänyt Kuusamon kaupungille ns. "potilastietojärjestelmäajokortin", koska kaupungilta on puuttunut tällainen ja uuden työntekjän perehdyttäminen on ollut puutteellista. Tämä on tsekkauslista, jota voidaan käyttää uuden työntekijän perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Listasta ruksataan kohdat sitä mukaa kun ne on käyty läpi. Lopuksi tulee kouluttajan ja työntekijän allekirjoitukset. Tätä samaa sabluunaa voidaan käyttää myös pohjana myöhemmin. Jaana, pirteä ja idearikas kehittäjä.

Kuusamossa ei kiusata ketään

SUSANNA PESONEN ARJENSANKARI KUUSAMOSSA


Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen – malli Kuusamossa

Susanna ja nollatoleranssi kiusaamiseen
Susanna teki II ja III osat yhtä aikaa. Susanna toimii KASI Lapsi- ja perhetyössä varhaiskasvatuksessa esiopetuksen ja päivähoidossa.
Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen mallissa teoriaosuudessa kirjallinen ohje työntekijälle, että hän tunnistaa kiusaamisen ja miten toimitaan tilanteessa.
Käytäntöä varten, jokainen ryhmä laatii Susannan mallista omat ryhmäsuunnitelmat miten kiusaamista ehkäistään ja puututaan.

Susanna toimii Tolpanniemen, Kirkkokedon ja Nilon esiopetuksen johtajana. Susannan malli pilotointiin esiopetukseen vv. 2014-2015. Tänä syksynä laajennetaan parhaillaan päiväkoteihin yhteistyössä päivähoidonohjaajien kanssa. Kolleegat ovat ottaneet Susannan mallin innolla vastaan.
Susanna toimii mallin avulla koko Kuusamon hyväksi yhteistyössä lapsiperheiden kuin isovanhempien kanssa. Malli on puuttunut Kuusamosta, mutta Susanna teki sen meille kuusamolaisille hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuusamossa ei kiusata ketään.
HYVÄ SUSANNA!

Riitta Karjalainen

TUUNAA OMA TYÖSI

Kaisa toteuttaa ihmisten unelmia
Kaisa on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kuntouttavaa työtoimintaa Askeleen asiakkaille. Kaisan Kuningatar Idea on ollut tuoda työ lähelle työttömiä. Tämä tapahtuu parhaiten siten että asiakkaat itse saavat kertoa mitä he osaavat ja missä ovat hyviä. Kaisan työ on mahdollistaa asiakkaan työkokeilu siinä työssä minkä asiakas on kokenut itselle mielekkääksi.

Näin on syntynyt työkokemusta sisustustyössä,  eläinpalveluissa, ATK-palveluja ja naapuripalvelut. Naapuripalvelu on yksinkertainen apu vaikka naapurin vanhukselle kauppareissun myötä. Askeleen asiakas on saanut tässä itselleen  kokemusta hoivatyöstä. Samalla tilanne on ollut sosiaalinen tapahtuma josta on paljon positiivista iloa molemmille osapuolille.

Seuraava mahdollinen askel on ollut että kuntoutuja huomaa hoivatyö mielenkiintoisen työnä. Kuntoutujan voi päästä nyt kokeilemaan palvelutaloon hoivatyötä todellisuudessa. Parhaimmillaan kuntoutujan ihastuu työstä ja hakeutuu opiskelemaan hoitoalan.

Tärkein pointti on siis hahmottaa mitä Askeleen asiakkaat haluavat ja antaa heidän oikeasti tehdä sitä tai mahdollistaa alan opiskelu. Kaisa on siis ihmistuntija parhaasta päästä joka osaa toteuttaa ihmisten unelmia.

Petteri Kangas

Kuusamon sankari, Anssi Lohi: Mahdollistava Virkamies

Kuusamon sankari, Anssi Lohi: Mahdollistava Virkamies
Byrokratian vallankumous Kuusamossa!

Anssin ansiosta Kuusamosta  löytyy jatkossa virkamiehiä, jotka Palvelevat Asiakasta – eivätkä tyydy järjestämään palveluja silloin ja siten kuin heille itselleen olisi mukavinta, tuttua ja turvallista.

Anssin idea on Kuusamon kaupunkistrategian toteutuksen tähtituotos: Anssi tuo virkamiehen asiakkaan luo, ettei asiakkaan tarvitse keskeyttää tuottavaa työtään tullakseen virkamiehen luo. Kun yrittäjien on hoidettava asioitaan esimerkiksi neuvoja kysyäkseen, menettää hän helposti muutaman tunnin tehokasta työaikaa siltä päivältä. Ja näitä asiakaskäyntejä kertyy vuosittain pelkästään rakennusneuvonnassa satoja! Tämän työajan on Anssi päättänyt neuvokkuudellaan pelastaa, jotta yrittäjät voisivat keskittyä enemmän siihen, mitä he tekevät parhaiten – yrittämiseen. Samalla yrittäjät pelastavat rämpivän kuntatalouden, kun heillä on aikaa myydä tuotteitaan enemmän, eikä aika kulu virastotalon pitkillä käytävillä vaeltamiseen. 

Kuusamolaisten yritysten liikevaihto kääntyy siis tulevaisuudessa huimaan kasvuun, ne voivat työllistää enemmän kuusamolaisia ja kaupunkiin virtaa palkkaverotuloja. Ja kaikki vain siksi, että Anssi keksi, että asiakkaita voisi palvella myös asiakaslähtöisesti, ottamalla käyttöön videoneuvottelumahdollisuuden asiakkaiden ja virkamiesten välillä. Samalla pelastetaan myös Kuusamon puhdas luonto, kun jatkuva Kitkantietä kaupungintalolle suuntautuva saastuttava autojono pysähtyy.

Kiitos Anssi!

Luo oma palkkasi


Ketterän mobiilipalvelun Einstein, palkanlaskija Rauni Pulkkinen
Nyt julkisen sektorin puolelle on suunnitteilla mullistava ketterä mobiilipalvelu, josta hyötyvät sekä työntekijät, että työnantaja.Tämän ketterän mobiilipalvelun avulla työntekijät itse ilmoittavat esimiehelleen tarvittavat tiedot esim. veroprosentit, pankkiyhteystiedot yms.

Palveluun on muodostettu ja määritelty työtehtävittäin eri lokerot, joita ovat esim: rakennuspuolella maalaus, purkutyöt yms.. Näille lokeroille on määritelty kullekin oma hinta. Työntekijä ilmoittaa esimiehelleen montako tuntia kutakin lokeroa on tehty.

Kun työntekijä ilmoittaa itse kyseiset tiedot, tietää hän itse mistä hänen palkkansa muodostuu. Lisäksi tämä näppärä palvelu on tehokas, säästää palkanmaksuhenkilöstön sekä esimiehen työaikaa sekä sillä on muitakin edullisia kerrannaisvaikutuksia.

Tämän ketterän mobiilipalvelun "Einstein" on ahkera palkanlaskijamme Rauni Pulkkanen.

Kaisa Tiermas

Riitta tietää, Riitta auttaa

Riitta, Kuusamon tietopankki ja asiakaspalvelija numero 1
Riitta Karjalainen, sihteeri, Kuusamon kaupunki / kaupungintalon neuvontapiste

Riitta tietää, Riitta auttaa - chatti tulossa asiakkaiden avuksi

Riitta (kaupungintalon yhteispalvelupisteessä) perustaa asiakkaiden hyväksi uudenlaisen asiakaspalvelun kanavan. Yhteispalvelupisteessä työ on jonglöörinä olemista: milloin vastataan asiakkaiden kysymyksiin, milloin ohjataan eri tahojen / henkilöiden luokse ja milloin ohjataan tietotekniikan käytössä. Tilanteet ja asiat muuttuvat nopeasti ja niihin on osattava reagoida nopeasti sekä tilanteen vaatimalla tavalla. Toimenkuvaan kuuluu mm. kaupungin ilmoitustaulun hoito, kunniamerkkitoimikunnan sihteeri, neuvontapisteen asiakaspalvelu kaupungintalolla, ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden asiakaspalvelu, matkapuhelinliittymien hallinnointi, tilaukset ja huollot, matkayhteyshenkilönä toimiminen sekä kassapalvelut ja yleisneuvonta. Riitalla on valtavasti tietoa ja taitoa kaupungin eri palveluihin liittyen. Työn tavoitteena on, että asiat sujuvat kuntalaisilla ja osa-aikakuntalaisilla. Riitan motto on: Yhdessä palvelemme kuntalaisia, olipa asia mikä tahansa.

Jatkossa asiakkailla on mahdollista hyötyä Riitan osaamisesta nykyaikaisen chatin välityksellä. Riitta kysyy kaupungin nettisivuilla: Kuinka voin auttaa? :)

Heidi valloittaa tableteilla


Heidi, Kuusamon kehittäjä.
Heidi uudistaa Kuusamon kaupungin IT-toimintakulttuurin! Hän on parhaillaan kartoittamassa kaupungin yksiköiden tietoteknisiä tarpeita ja tekee tuotekehitystyön, jonka tuloksena kaupungin työntekijät käyttävät jatkossa suvereenisti tabletteja työssään.

Tableteille tuotetaan myös ohjelmia mm. yhteistyössä Kuusamo-opiston kanssa ja näin tietoa ja opetusta eri aloilta ja yksiköistä voidaan välittää verkossa kaikille kuusamolaisille. Heidin osaamisalueeseen tulee kuulumaan myös asiantuntijapalvelut tablettien hankintaan ja käytönsuunnitteluun sekä tukipalvelut käyttäjille. Tätä juuri yksiköissä kaivataan!

Ritva Niemeläinen

Rinteiden juurelta huipulle!

Päivi Peuna, tehopakkaus keskushallinnosta
Ruka Nordicin 2014 aikaan järjestettiin kuusamolaisille yrittäjille tunnelmallinen hissipuhetta rinneravintolassa tapahtuma. Taustalla oli taitavan Päivin koordinoima mökkiläistyöryhmä, joka on mökkiläisten ja kaupungin työryhmä yhteistyön tiivistämiseksi. Ideana oli saada kuusamolaisiille yrittäjille ideoita, tukea ja apua ns. VIP-mökkiläisiltä. He ovat pitkänlinjan yrittäjiä tai yritysjohtajia, jotka haluavat auttaa mökkikuntansa yrittäjiä. Tavoitteena oli vähän, mutta hyviä, merkityksellisiä, vaikuttavia kontakteja. Tänä vuonna järjestetään toinen, odotettu hissipuhetta rinneravintolassa -tapahtuma.

Unelmana on, että tästä kehittyy tulevaisuuden Kuusamo Pitching – valtakunnallinen huipputapahtuma.

Päivi Peuna


Tehopakkaus keskushallinnosta, nainen kaupunginjohtajan takana, teemalla ”kun paljo sattuu, niin siihen tottuu”

Chattaillen paperittomaksi

Kaisa Tiermas. Lähtenyt kehittämään esimiesten toiveesta neuvontapalvelua esimerkiksi chat-tyyppistä ratkaisua. Voisiko se olla sinetissä. Pääsääntöisesti neuvonta koskisi Kvtes-tulkintaa. Kaupungilla perustettu HR-palvelukeskus jossa nyt 3 virkailijaa, he voisivat toimia neuvojina. Mietinnän alla on sekin olisiko palvelu päällä jatkuvasti vai tiettyyn aikaan,

Kaisa on erittäin joustava ja idearikas henkilö. Jatkuvasti valmis osallistumaan kaupunkimme kehittämiseen.

Seinien kaataja

Ritva on tehnyt hienon suunnitelman kirjaston tuunaamiseksi paremmin asiakkaita palvelevaksi. 80 -luvun tilat eivät enää Ritvaa miellytä, vaan hän on rohkeasti kaatamassa seiniä uusien asiakastilojen tieltä. Kirjaston entiset toimistotilat tulevat asiakkaiden käyttöön ja samalla tiloista tulee esteettömät. Näin ollen myös vanhus- ja vammaisjärjestöille löytyy jatkossa sopivia kokoontumistiloja.

Kirjasto muuttuu entistä avoimemmaksi ja palvelee jatkossa silloin, kun asiakkailla on aikaa.

Seinien kaataja, kirjaston tuunaaja, Ritva Niemeläinen

Kuusamo kottouttaa kommeesti!

Anne kottouttaa kommeesti!
Kuusamossa on koulutettu kotouttamisen osaajia maaliskuusta 2014 alkaen. Tavoite oli 30 innokasta oppijaa, mukana oli 95 eri osallistujaa yhteensä neljässä koulutustilaisuudessa ja loppuseminaarissa. Kiitos EU (eli me), rahoitus järjestyi ja Osku - Osaava henkilöstö kotouttaa -hanke käynnistyi (1.1.2014 – 30.6.2015).

Keväällä 2014 alkoi kiintiöpakolaisten vastaanoton selvittely. Toukokuussa 2015 kaupunki päätti ottaa vastaan 25 kiintiöpakolaista. Innostavan koulutuksen aikana saatu oppi ja verkostot auttoivat järjestämään käytännön toimet ripeästi. Elokuussa 2015 laadittiin hakemus uudesta hankkeesta Kotouttaminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Heinäkuussa pyöräytettiin käyntiin ystäväperhetoiminta, jonka vetovastuu siirtyy SPR:lle elokussa. Kaiken tämän tuloksena Annesta tuli virallinen kiintiöpakolaisasioiden kommentoija!

Anne

Anne Kurvinen on sosiaalitäti ilman kukkahattua ja sinisilmäisyyttä. Kotona kinuaa omaa blogia 9-vuotias tytär, joka selvästi seuraa elämää enemmän kuin äitinsä. Parasta Annen työssä on ihmisten kanssa touhuilu työpäivinä, joista yksikään ei ole samanlainen. Motto: ”Sosiaalitäti paranee kuin viini vanhetessaan!”

Hyvinvointipolku, reppuni eväät


Kehittäjä, Riitta Wedman


Hyvinvointipolku, reppuni eväät

Hyvinvointipolkuprojekti lähti käyntiin iltapäiväluennolla. Tämä koulutus oli tarkoitettu koko keskushallinnon väelle, mukaan oli kutsuttu työntekijöitä muilta toimialoilta, samoin kaupungin yritysten työntekijöille.

Varsinainen Hyvinvointipolun alkumetrit otettiin helmikuussa jolloin järjestettiin hyvinvointiasioista ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä motivointipäivä.

Projektin tarkoituksena oli ja on saada työntekijöitä huolehtimaan itsestään erilaisilla aktiviteeteilla ja lisäämällä ammatillista osaamista.

Kevään aikana järjestettiin erilaisia pienempiä koulutustilaisuuksia. Toukokuussa pyysin tarjoukset erilaisista aktivointiryhmistä. Kilpailutuksen voitti Päivänpaiste fysikaalinen hoitolaitos. Tarjoukset ja ryhmien kuvaukset liitteenä.

Ryhmäkuvaukset lähetettiin kaikille ateria –ja puhtaanapidon henkilökunnalle tutustumista/ilmoittautumista varten haluamiinsa ryhmiin.

Elokuussa oli myös hyvinvointipalvelut. Teemana oli jalkojen hyvinvointi ja ravitsemus.

Syyskuulle saatiin valtakunnallinen taitopäivä, joka järjestetään eri puolilla Suomea, nyt siis Kuusamossakin. Ateria- ja puhtaanapitopalveluista osallistui 17 henkilöä. Lokakuun 1. päivänä on ainekouluttaja puhumassa pienten koulujen henkilökunnalle siivousmenetelmistä, aineista ja koska eista.

Syyskuulle alkoi kaksi yksilöllisesti yhdessä ryhmää, lisäksi alkoivat syväsukelluskuntosalimaailmaan ja enemmän auringonnousua elämään ryhmät.

Loppuvuodesta kohennellaan fyysistä ja henkistä kuntoa.

Kaiken tarkoituksena on ollut saada työntekijöiden motivaatiota ja kuntoa, niin omassa elämässä kuin työelämässä kohenemaan!