V Kohtaaminen

V Kohtaaminen 30.9.-1.10.2015 - Oivangin nuorisokeskus - saunatila


Tuotekehittäjien viimeinen lähipäiväkohtaaminen vie meidät Oivangin Nuorisokeskuksen upeisiin puitteisiin. Aloitamme keskiviikkona 30.9. klo 9.30 Oivangin uudella saunarakennuksella. Päivien aikana luomme uutta ja katsomme mitä olemme saaneet aikaiseksi. Pohdimme uutta työtä, uuden ajan kuntapalveluja ja katsomme yhdessä askeleet tuotekehittäjäksiKeskiviikko 30.9. - Tuotekehittäjäksi avoimessa digitaalisessa maailmassa 
Klo 9.30 Päivän aloitus
Uuden ajan kuntapalvelut
Yhdessä verkostoissa tekemisen taito
Tuotekehittäjäksi avoimessa digitaalisessa maailmassa
Jaana Utti, Tamora Oy

Klo 16.30 Huomenna jatkuu

Torstai 1.10. -  Kestävä kehittämisen kulttuuri
Klo 8.00 Päivän aloitus
Uusi työ
Asiakashyöty-henkilöstöhyöty-tuottavuus
Jaana Utti, Tamora Oy

Klo 14.00 Hyvää kotimatkaa!


Kehittäjät Oivangissa

Työelämämme muuttuu

Maailma on suuremmassa muutoksessa kuin koskaan aiemmin. Työpaikkoja häviää kummallisella tavalla. Tavalliset, entiset työpaikat häipyy. Uusista työpaikoista yli puolet syntyy sellaisille aloille, joita ei ole olemassakaan. Ihminen luo omalla osaamisellaan uuden työn, oman työpaikkansa. Hän markkinoi omaa osaamistaan. Se on kasvava trendi. Se tarkoittaa palkkasuhteen ja yrittäjyyden eroa sillä tavalla, että ei ole samalla lailla yrittäjästatusta, vaan ihmiset myyvät omaa osaamistaan eri paikkoihin. Työpaikat syntyvät aloille, jossa ei olla enää 8-16 töissä. 

Muutos on tapahtunut todella nopeasti. Työttömyyden kasvu Suomessa on Euroopan nopeinta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertaistanut alle vuodessa. Korkeasti koulutettujen työttömien määrä on kaksinkertaistanut alle puolessa vuodessa.

Uusi trendi on, että ihmiset syrjäytyvät työstä, työssä. Ammattitaito, jonka olet tiettyä työtä tekemällä saavuttanut, ei ole enää kilpailukykyinen. Hyvä koulutus voi muuttua nopeastikin rasitteeksi. Työmarkkina on mosaiikkimaistunut. Työn sykli on nopeutunut. Saatat tarvita henkilön töihin heti nopeasti vaikka 15 minuutiksi. Ei välttämättä sen pidemmäksi.

Iso osa työelämästä on muuttunut niin, että ei tarkkailla oletko paikalla jossain. Puhutaan normien purkamisesta. Yksi keskeinen tekijä tuottavuudessa on työajan tarkkailuun liittyvien normien purkaminen. Meidän on pystyttävä tekemään työtä niin, että asiakas hyötyy siitä eniten.
Kuntapuolella ollaan kankeita. Emme pysty usein tekemään töitä kotonta tietoteknistenkään ongelmien takia. Sen pitäisi mahdollistaa vielä enemmän. 

Osittain se johtuu tietotekniikasta. Osittain siitä, että kuvittelemme, ettemme osaa. Keskustelu kääntyy usein asiakaslähtöisyydestä työntekijälähtöisyyteen. 

Meidän työt ovat kuntasektorilla hyvin pitkälti sellaisia, että vapauttamalla rajoja pystymme tuottamaan kaksinkertaisen hyödyn. Tuottavuuden kasvu ei ole säästämistä, vaan tekemällä lisää hyötyä.Kyse on tietotekniikasta. Mutta kyse on myös rohkeudesta. Rohkeudesta tehdä.
Muutokset tulevat erilaisilla sykleillä. Olemme kuvitelleet, että ne tulee tasaisesti ja pystymme ennustamamaan niitä. Me emme kuitenkaan pysty ennustamaan tulevaisuutta. Meidän on pystyttävä elämään kaaoksessa ja tarttumaan oikeisiin hetkiin. 

Olemme väestörakenteen ja väestön ikääntymisen kanssa ennennäkemättömässä vauhdissa. Meillä on paikkakuntia, jossa työikäisiä on yksi jokaista työtä tekemätöntä kohden. Olemme tienneet väestörakenteen muutoksen jo vuosia. Silti emme ole pystyneet ratkaisemaan sitä.

Toinen meidän iso muutos on talous. Meidän pystyttävä kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Meillä on käynyt taloudessa heikosti ja sekin on tiedetty vuosia. Jotain olemme tehneet pystyneet kuitenkin tekemään sille.

Kolmas, kaikista isoin muutos on kansainvaellus. Pakolaiset. Mitä se merkitsee meille kuntaorganisaatiossa? Mitä se merkitsee meille yhteiskunnassa? Se on erittäin iso juttu. Sitä kuitenkin ratkaistaan. Sitä ratkaistaan paikallisesti. On vastattu ongelmaan. 

Suomalainen toimii pakon edessä. Jos pakko tulee nopeasti. Jos pakko tulee hitaasti, emme toimi tehokkaasti.

Ongelmia ratkaistaan silloin, kun ne on ajankohtaisia. On turha miettiä sellaisia asioita, mitä meillä ei ole vielä käsissä. Ilmapiirin muuttumisen on aistivinaan koko kuntakentässä. 

Kunnalla on kolme tehtävää: elinvoima, demokratia ja hyvinvointi. Se on lähibisnestä.


Voittaja- ja menestyjäkunnissa tulee olemaan normien purkaminen, myös kuntien omien keksimien, olemaan merkittävä tekijä. Se kuka pystyy tekemään sen parhaiten ja muuttumaan oikeasti ketteräksi, työn tekemisen tavalta ja työkulttuuriltaan, menestyy varmasti.

Mikään ei estä meitä toimimasta eri tavalla. Ainut asia mikä estää, on meidän oma ajattelumme.
Sijaisten sijaan kausityöntekijät. Koko rakenteen totaalinen muutos. Kyky ratkaista asiat kokonaan uudella tavalla. Ei parannella pikkaisen entistä. Nopeasti voi tehdä muutoksia, ei hitaasti.

Työn tekeminen siten, silloin ja siellä, että asiakas hyötyy siitä eniten. Jos saat päättää omat työaikasi täydellisesti, miten sen tekisit? Niin, että asiakas oikeasti siitä hyötyy? 

Nyt monissa kunnissa laitetaan esimerkiksi terveyskeskusta pienemmälle kesän ajaksi. Vaikka silloin monessa paikassa on eniten asukkaita, kun kesäasukkaatkin ovat saapuneet. Miten muutamme rakenteita niin, että saamme palveluajat muutettua? Vahva palveluaikojen laajentaminen. Miten se pystytään toteuttamaan? 

Meidän on tehtävä itsestämme attraktiivinen solu. Sellainen, että vedämme hyviä virtauksia puoleemme. Iso palveluaika muuttuu isoissa palveluissa ympärivuorokautiseksi. Uusi työ on kehittyvää työtä. Se monipuolistuu. Se laajenee ja rikastuu. Se vaatii uutta osaamista. Se tarkoittaa työn laajenemista ajallisesti ja paikallisesti. Meillä syntyy varmasti työmahdollisuuksia rajapinnoille. Uusi työ pirstaloituu.

Työ syntyy muualla ja muualle. Emma Iivanainen on kakkubloggari ja kakuntekijä vailla vertaa. Samoin Moona Mankinen Kuusamossa. He ovat luoneet itselleen työn. Se on tullut intohimon kautta. Se on tullut ilman kakuntekijän tutkintoa. Ja samaan aikaan ihmisiä valmistuu koulutusputkesta työttömiksi tutkinnon suoritettua.

Uusi työ on vuorovaikutusta. Yhteisöllistä. Näkyväksi tekemistä. Tutkintoleiri & näkyväksi tekemisen leiri

16.11. klo 14-16
19.11. klo 8-10

Tutkinto on pieni juttu. Iso asia on kaikkien tuotekehitystöiden tekeminen näkyväksi. Työ synnyttää sitä kertomusta ja elinvoimaa mitä olet halunnut toteuttaa. Tutkinnon näkökulmasta tuotekehitystöiden tekeminen on hienoa. Mutta iso asia on se, miten ne lisäävät elinvoimaa ja hyvinvointia Kuusamoon.


Kestävä kehittämisen kulttuuri 

 

Teidän puheessa asiakas on noussut keskiöön. Näkökulmamuutos on tapahtunut. Näkökulmamuutos ei voi tapahtua pikkuhiljaa. Se pitää tapahtua rajusti. 

Koko toimintatapa muuttuu. Kun se tapahtuu, se on menoa. Paluuta entiseen ei enää ole.

Oman osaamisen tuominen vuorovaikutuksen kentälle. Asiantuntija on valmentaja, joka mahdollistaa erikoisosaamisen ja innostuksen kasvun.
Trello Trello ei ole teidän tutkinnon kannalta millään tavalla välttämätön. Trello on kehittämisen kehittämisen uskomattoman hyvä väline. Sitä voidaan käyttää tutkinnon tukena ja tutkinnon näkyväksi tekemisessä. Siihen on varmasti myös muita välineitä, mutta Trello on toiminut siinä erittäin hyvin. 

Trello on pilvipalvelu. Siinä ei suunnitella ensin ja toteuteta sitten. Siirrytään pois lineaarisesta suunnittelusta. Asioita menee pois samaan aikaan kun niitä suunnitellaan. Suunnittelu ja toteutus menee yhtä aikaa. Ketterässä kehittämisessä jopa tehdään ensin ja suunnitellaan sitten. Tehdään nopeita kokeita ja mallinnetaan niitä. Ne järjestyy listoihin ja tiloihin. Listat koostuu mm. To Do, Doing, Done –listoista. Ensimmäisen projektisi voit tehdä pelkästään näillä listoilla. 

Trello-ohjeistuksen löydät sivun oikeasta laidasta tai klikkaamalla tästä linkistä >> Ei kommentteja:

Lähetä kommentti